Pressemeddelelse

LEXION 6000 og 5000: Tilføjer en ny dimension til tærskningen

De nye LEXION 6000 og 5000 er udstyret med det helt nye APS SYNFLOW WALKER tærskeværk.

Det nye hjerte: APS SYNFLOW WALKER
Med APS SYNFLOW WALKER sætter LEXION 6000 og 5000 nye standarder for rystermaskinernes tærskning og udskillelse. Det helt nye tærskeværk indeholder en 450 mm accelerator, en 755 mm tærskecylinder med ti slagler og en ekstra udskillercylinder med en diameter på 600 mm foran vendetromlen. Tærskeværket er 1.700 mm bredt på modellerne i 6000-serien og 1.420 mm på modellerne 5000-serien. De store cylinderdiametre giver flade kontaktvinkler på 132° (tærskecylinder) og 116° (udskillercylinder). Disse egenskaber, sammen med synkroniseringen af cylinderhastigheden, giver en lige, ensartet og brændstofbesparende materialestrøm. Det aktive udskillelsesareal måler henholdsvis 3,18 m2 and 2,66 m2.

For hurtig tilpasning til alle afgrødetyper og driftsforhold justeres alle tærskebrosegmeter hydraulisk og parallelt i CEBIS. En overbelastningssikring beskytter mod tilstopning. Et tærskesegment kan drejes ind i materialestrømmen foran tærskecylinderen. Dette gør, at tærskeværket kan styres ekstremt præcist, så der sikres pålidelig kørning i f.eks. byg. Ligesom med alle andre parametre i tærskeværket, er broens styresystem integreret i CEMOS AUTOMATIC. Alle brosegmenter kan nås fra siden og kan nemt udskiftes. Med cylinderhastigheder på mellem 160 og 920 o/min er APS SYNFLOW WALKER velegnet til tærskning af alle afgrøder.

Sekundær udskillelse foretages af seks rystere i LEXION 6000 og af fem rystere i LEXION 5000, som alle er 3.800 mm lange. De respektive rysterarealer er 6,46 m2 and 5,40 m2.

JET STREAM renserisystem og nyt QUANTIMETER
De nye rystermodeller er udstyret med JET STREAM renserisystemet, som kendes fra de eksisterende LEXION hybrid-mejetærskere. Systemet har seks eller otte turbineblæsere afhængig af modellen. Med et dobbelt ventileret faldtrin foretages den indledende rensning. Den lange luftudligningskanal blæser højtryksluft i soldene. Soldene og blæseren kan justeres elektrisk fra kabinen. Takket være 3D-funktionen kan renserisystemet aktivt kompensere for hældninger på op til 20 %.

Det nye QUANTIMETER har en anslagsplade ved volumenudmålingen i kornelevatoren og måler udbyttet, uden at der er behov for tusindkornsvægten. Det er kun nødvendigt at kalibrere en gang om året pr. afgrødetype, og dette kan foretages fra kabinen. Idet de forskellige kalibreringsfaktorer for de forskellige afgrødetyper nemt kan gemmes, kan der nemt skiftes mellem afgrødetyper.

Nye mål på korntank og tanktømmerør
Med et korntankvolumen på mellem 9.000 og 13.500 liter kan den nye LEXION 6000 og 5000 udstyres optimalt til enhver anvendelse. Korntanken kan nemt og sikkert tilgås bagfra. Det betyder blandt andet, at bundsneglens afdækningsplader meget nemt kan justeres til ændrede forhold og afgrødetyper uden brug af værktøj. En ekstra korntanktømmehjælp, som findes til afgrøder som f.eks. græs, som har tendens til at forårsage brodannelse, garanterer driftssikker tømning også under svære forhold.

Der findes syv forskellige tanktømmerør i op til 12 meters længde og med en gennemløbshastighed på mellem 110 l/s og 130 l/s. Derudover findes der en version med 180 l/s til LEXION 6900. For at muliggøre nøjagtig fyldning af transportkøretøjet kan tømmehastigheden for denne version halveres til 90 l/s. En hydraulisk tørkobling modulerer tømningen, så den starter blidt. Når tømningen standses, deaktiveres bundsneglene i korntanken automatisk først for at tømme tanktømmerøret helt og dermed mindske vægtbelastningen og sliddet mest muligt.

Tanktømmerøret på den nye LEXION har en fremadrettet vinkel på 105°. Det betyder, at føreren har godt udsyn til tømmeprocessen fra kabinen.

Intuitiv betjening og bedre komfort
Med det nye LEXION kabinedesign får føreren en topmoderne arbejdsplads med mere plads og forbedret lydisolering. Et klart betjeningskoncept med CEBIS terminalen gør det muligt at arbejde intuitivt med maskinen. De vigtigste funktioner er integreret i armlænet, hvor de er overskueligt placeret. Armlænet og CEBIS terminalen kan justeres uafhængigt af hinanden alt efter førerens behov. For optimalt udsyn til frontudstyret kan terminalen også flyttes helt til højre, hvor den er helt ude af synsfeltet. Med den nye ratstamme kan rattet også justeres optimalt, så det passer til føreren.

Føreren har tre muligheder for at justere maskinens indstillinger: via CEBIS touchskærmen, med dreje-/trykknappen på CEBIS kontrolpanelet eller ved at bruge knapperne på siden af armlænet for direkte adgang. Med det nye, ergonomiske C-MOTION kørehåndtag har føreren alle de vigtigste funktioner til frontudstyret og tømning lige ved hånden. Føreren kan også skifte mellem forskellige CEBIS visninger uden først at skulle flytte hånden fra håndtaget.

Mange funktioner, som f.eks. hastighedssænkning for tærskecylinderen eller halmsnitteren, kan igangsættes fra kabinen. Hurtige skift mellem en lang række afgrøder er også gjort nemmere med den enkle procedure for at udskifte tærskebroelementerne.

Præcision gennem avanceret teknologi
Igen i de nye LEXION modeller justerer CEMOS AUTOMATIC automatisk maskinindstillingerne for optimal kapacitet og den højeste tærskekvalitet. De nye funktioner ved LEXION, som f.eks. tærskebroklap og tærskesegmentet, er integreret i systemet og styres derfor også automatisk.

Den nye elektroniske arkitektur omfatter den laserbaserede FIELD SCANNER, som styrer maskinen langs afgrødekanten til venstre, højre eller langs køresporet. FIELD SCANNER er integreret i kabinens tag og får signal fra den automatiske registreringsfunktion på frontudstyret, så den kan tilpasse sig det monterede CLAAS frontudstyr. Hardwaren til FIELD SCANNER kommer fra bilindustrien, hvor den er meget udbredt.

Den nye LEXION kan naturligvis også benytte TELEMATICS for optimal integration i gårdens driftssoftware.

Nye motorer med DYNAMIC POWER
De nye LEXION 6000 og 5000 modeller er udstyret med motorer fra MAN og Mercedes-Benz i henhold til CLAAS POWER SYSTEMS konceptet. De har en ydelse på mellem 507 hk/373 kW i LEXION 6900 og 313 hk/230 kW i LEXION 5300. Overholdelse af emissionsnorm trin V sikres ved brug af dieselpartikelfiltre og SCR-katalysatorer.

DYNAMIC POWER fås nu også til LEXION og justerer motorydelsen fleksibelt ud fra driftsforholdene. Dette omfatter fleksibel brug af forskellige motoreffektkurver. Når effektforbruget er lavt, vælges en lavere kurve. Hvis effektforbruget stiger, f.eks. ved tømning, skifter systemet til en højere kurve for at gøre mere effekt tilgængelig. Denne fleksible justering giver store energibesparelser, når den maksimale ydelse ikke er nødvendig.

Det nye trækkoncept i LEXION er designet til maksimal driftssikkerhed. Det kræver færre remtræk, alle variatorer er blevet forstærket og kan tilsluttes centralsmøringsanlægget. DYNAMIC COOLING fås til alle LEXION modeller og sikrer ensartet køling, samtidig med at behovet for rengøring af luftfiltret mindskes.

Med REMOTE SERVICE får føreren med det samme den bedste hjælp, så spildtiden er så kort som muligt.

Næsten alle LEXION 6000 modeller fås med bælteundervognen TERRA TRAC og en maksimal hastighed på 40 km/t for skånsom behandling af jorden og komfort på marken og hurtigere transport. Nu findes der også en rystermaskine med 5 rystere, LEXION 5500 TERRA TRAC, med denne teknologi, som er skånsom mod jorden. Maskinerne med hjul kan forsynes med dæk med en diameter på op til 2,15 m (42 tommer) på forakslen og op til 1,75 (30 tommer afhængig af modellen) på bagakslen.

Overblik over LEXION 6000/5000-modellerne
LEXION 6000, 6-ryster, 1.700 mm cylinderbredde

 

LEXION

Motor

Slagvolumen

Ydelse

Korntank

Tømning

6900 TERRA TRAC

6900

MAN D26

12,4 l

507 hk
373 kW

13.500 l*

12.500 l

180 l/s*

130 l/s

6800 TERRA TRAC

6800

Mercedes Benz
OM 470 LA

10,7 l

462 hk

340 kW

12.500 l

11.000 l

130 l/s*

110 l/s

6700 TERRA TRAC

6700

Mercedes Benz
OM 470 LA

10,7 l

408 hk

300 kW

11.000 l*

10.000 l

130 l/s

110 l/s

6600

Mercedes Benz
OM 936 LA

7,7 l

354 hk

260 kW

10.000 l*

9.000 l

110 l/s

)* Ekstra

LEXION 5000 5-ryster, 1.420 mm cylinderbredde

 

LEXION

Motor

Slagvolumen

Ydelse

Korntank

Tømning

5500 TERRA TRAC

Mercedes Benz
OM 470 LA

10,7 l

408 hk

300 kW

11.000 l*

10.000 l

130 l/s*

110 l/s

5400

Mercedes Benz
OM 936 LA

7,7 l

354 hk

260 kW

10.000 l*

9.000 l

110 l/s

5300

Mercedes Benz
OM 936 LA

7,7 l

354 hk

260 kW

10.000 l*

9.000 l

110 l/s

)* Ekstra