Pressemeddelelse

LEXION 8000 og 7000: Nye højtydende mejetærskere med op til 790 hk

Det nye APS SYNFLOW HYBRID tærskeværk udgør hjertet i LEXION 8000 og 7000. Motorydelsen på op til 790 hk/581 kW bringer de nye modeller ind i en ny ydelsesklasse. Et intuitivt styrekoncept og en ny kabine sikrer en meget høj grad af komfort. DYNAMIC POWER justerer motorydelsen ud fra driftsforholdene og sikrer uovertruffen brændstoføkonomi.

Det nye hjerte: APS SYNFLOW HYBRID
APS SYNFLOW HYBRID fortsætter det vellykkede koncept med at kombinere en tangentialt tærskeværk med en accelerator og aksial sekundær udskillelse. Diameteren på tærskecylinderen med de 10 slagler er øget til 755 diameter. Den efterfølges af en ny, større fordelervalse med en diameter på 600 mm. Tærskeværket er 1.700 mm bredt på modellerne i 8000-serien og 1.420 mm på modellerne 7000-serien. Tærskecylinderens store diameter giver en flad kontaktvinkel på 132°. Disse egenskaber, sammen med synkroniseringen af cylinderhastigheden, giver en lige, ensartet og brændstofbesparende materialestrøm.

For hurtig tilpasning til alle afgrødetyper og driftsforhold justeres alle tærskebrosegmeter hydraulisk og parallelt i CEBIS. En overbelastningssikring beskytter mod tilstopning. Et tærskesegment kan drejes ind i materialestrømmen foran tærskecylinderen. Dette gør, at tærskeværket kan styres ekstremt præcist. Ligesom med alle andre parametre i tærskeværket, er tærskesegmentets styresystem integreret i CEMOS AUTOMATIC. Alle brosegmenter kan nås fra siden og kan nemt udskiftes. Med cylinderhastigheder på mellem 160 og 920 o/min er APS SYNFLOW HYBRID velegnet til tærskning af alle afgrøder.

JET STREAM renserisystem og nyt QUANTIMETER
JET STREAM renserisystemet med et større soldeareal arbejder med seks eller otte turbineblæsere afhængig af modellen. Med et dobbelt ventileret faldtrin foretages den indledende rensning. Den lange luftudligningskanal blæser højtryksluft i soldene. Soldene og blæseren kan justeres elektrisk fra kabinen. Takket være 4D-funktionen kan renserisystemet aktivt kompensere for hældninger på op til 20 %.

Det nye QUANTIMETER har en anslagsplade ved volumenudmålingen i kornelevatoren og måler udbyttet, uden at der er behov for tusindkornsvægten. Det er kun nødvendigt at kalibrere en gang om året pr. afgrødetype, og dette kan foretages fra kabinen. Idet de forskellige kalibreringsfaktorer for de forskellige afgrødetyper nemt kan gemmes, kan der nemt skiftes mellem afgrødetyper.

Nye mål på korntank og tanktømmerør
Med et korntankvolumen på mellem 10.000 og 18.000 liter, kan den nye LEXION 8000 og 7000 udstyres optimalt til enhver anvendelse. Korntanken kan nemt og sikkert tilgås bagfra. Det betyder blandt andet, at bundsneglens afdækningsplader meget nemt kan justeres til ændrede forhold og afgrødetyper uden brug af værktøj. En ekstra krontanktømmehjælp, som findes til afgrøder som græs, som har tendens til at forårsage brodannelse, garanterer driftssikker tømning også under svære forhold.

Der findes syv forskellige tanktømmerør i op til 12 meters længde og med en gennemløbshastighed på mellem 110 l/s og 130 l/s. Derudover findes der en version med 180 l/s til LEXION 8900 og 8800. For at muliggøre nøjagtig fyldning af transportkøretøjet kan tømmehastigheden for denne version halveres til 90 l/s. En hydraulisk tørkobling modulerer tømningen, så den starter blidt. Når tømningen standses, deaktiveres bundsneglene i korntanken automatisk først for at tømme tanktømmerøret helt og dermed mindske vægtbelastningen og sliddet mindst muligt.

Tanktømmerøret på den nye LEXION har en fremadrettet vinkel på 105°. Det betyder, at føreren har godt udsyn til tømmeprocessen fra kabinen.

Intuitiv betjening og bedre komfort
Med det nye LEXION kabinedesign får føreren en topmoderne arbejdsplads med mere plads og forbedret lydisolering. Et klart betjeningskoncept med CEBIS terminalen gør det muligt at arbejde intuitivt med maskinen. De vigtigste funktioner er integreret i armlænet, hvor de er overskueligt placeret. Armlænet og CEBIS terminalen kan justeres uafhængigt af hinanden alt efter førerens behov. For optimalt udsyn til frontudstyret kan terminalen også flyttes helt til højre, hvor den er helt ude af synsfeltet. Med den nye ratstamme kan rattet også justeres optimalt, så det passer til føreren.

Føreren har tre muligheder for at justere maskinens indstillinger: via CEBIS touchskærmen, med dreje-/trykknappen på CEBIS kontrolpanelet eller ved at bruge knapperne på siden af armlænet for direkte adgang. Med det nye, ergonomiske C-MOTION kørehåndtag har føreren alle de vigtigste funktioner til frontudstyret og tømning lige ved hånden. Føreren kan også skifte mellem forskellige CEBIS visninger uden først at skulle flytte hånden fra håndtaget.

Mange funktioner, som f.eks. hastighedssænkning for tærskecylinderen eller halmsnitteren, kan igangsættes fra kabinen. Hurtige skift mellem en lang række afgrøder er også gjort nemmere med den enkle procedure for at udskifte tærskebroelementerne.

Præcision gennem avanceret teknologi
Igen i de nye LEXION modeller justerer CEMOS AUTOMATIC automatisk maskinindstillingerne for optimal kapacitet og den højeste tærskekvalitet. De nye funktioner ved LEXION, som f.eks. tærskebroklap og tærskesegment, er integreret i systemet og styres derfor også automatisk.

Den nye elektroniske arkitektur omfatter den laserbaserede FIELD SCANNER, som styrer maskinen langs afgrødekanten til venstre, højre eller langs køresporet. FIELD SCANNER er integreret i kabinens tag og får signal fra den automatiske registreringsfunktion på frontudstyret, så den kan tilpasse sig det monterede CLAAS frontudstyr. Hardwaren til FIELD SCANNER kommer fra bilindustrien, hvor den er meget udbredt.

Den nye LEXION kan naturligvis også benytte TELEMATICS for optimal integration i gårdens driftssoftware.

Motorer nu med DYNAMIC POWER
De nye LEXION 8000 og 7000 modeller er udstyret med motorer fra MAN og Mercedes-Benz i henhold til CLAAS POWER SYSTEMS konceptet. De har en ydelse på mellem 790 hk/581 kW i LEXION 8900 og 408 hk/300 kW i LEXION 7400. Det betyder, at LEXION 8900 har yderligere 150 hk/110 kW at gøre godt med i forhold til LEXION 780. Overholdelse af emissionsnorm trin V sikres ved brug af dieselpartikelfiltre og SCR-katalysatorer.

DYNAMIC POWER fås nu også til LEXION og justerer motorydelsen fleksibelt ud fra driftsforholdene. Det involverer fleksibel justering af motoreffektkurven i 10 trin. Når effektforbruget er lavt, vælges en lavere kurve. Hvis effektforbruget stiger, f.eks. ved tømning, skifter systemet til en højere kurve for at gøre mere effekt tilgængelig. Denne fleksible justering giver store energibesparelser, når den maksimale ydelse ikke er nødvendig.

Det nye trækkoncept i LEXION er designet til maksimal driftssikkerhed. Det kræver færre remtræk, alle variatorer er blevet forstærket og kan tilsluttes centralsmøringsanlægget. DYNAMIC COOLING er standard i alle nye LEXION modeller og sikrer ensartet køling, samtidig med at behovet for rengøring af luftfiltret mindskes.

Med REMOTE SERVICE får føreren med det samme den bedste hjælp, så spildtiden er så kort som muligt.

Med undtagelse af LEXION 7400 fås alle nye modeller med bælteundervognen TERRA TRAC og en maksimal hastighed på 40 km/t for skånsom behandling af jorden og komfort på marken samt hurtigere transport. Alle modeller kan leveres med hjul, hvorpå der kan monteres dæk med en diameter på op til 2,15 m (42 tommer) på forakslen og op til 1,75 (34 tommer for LEXION 8900) på bagakslen.

Overblik over LEXION 8000/7000 modellerne

LEXION 8000, 1.700 mm cylinderbredde

 

LEXION

Motor

Slagvolumen

Ydelse

Korntank

Tømning

8900 TERRA TRAC

8900

MAN D42

16,2 l

790 hk
581 kW

18.000 l*

13.500 l

180 l/s

 

8800 TERRA TRAC

8800

Mercedes Benz
OM 473 LA

15,6 l

653 hk

480 kW

15.000 l*

13.500 l

180 l/s

 

8700 TERRA TRAC

8700

Mercedes Benz
OM 473 LA

15,6 l

585 hk

430 kW

13.500 l*

12.500 l

180 l/s*

110 l/s

)* Ekstra

LEXION 7000, 1.420 mm cylinderbredde

 

LEXION

Motor

Slagvolumen

Ydelse

Korntank

Tømning

7700 TERRA TRAC

7700

MAN D26

12,4

549 hk

404 kW

13.500 l*

12.500 l

180 l/s*

130 l/s

7600 TERRA TRAC

7600

MAN D26

12,4

507 hk

373 kW

12.500 l

11.000 l

130 l/s*

110 l/s

7500 TERRA TRAC

7500

Mercedes Benz
OM 470 LA

10,7 l

462 hk

340 kW

11.000 l*

10.000 l

130 l/s*

110 l/s

7400

Mercedes Benz
OM 470 LA

10,7 l

408 hk

300 kW

10.000 l

110 l/s

)* Ekstra