Pressemeddelelse

Yderligere arbejdsbredde for CONVIO og CONVIO FLEX

CLAAS udvider serien af CONVIO FLEX og CONVIO sejlskæreborde med modellerne 930 og 770 med arbejdsbredder på henholdsvis 9,30 og 7,70 m. 

Hvor CONVIO først og fremmest bruges til tærskning af alle de klassiske afgrøder som korn og raps, kan CONVIO FLEX med den fleksible knivbjælke også nemt klare soja, ærter og græs. Assistentsystemer til regulering af knivbjælke- og vindehøjde samt intelligente designelementer aflaster føreren og minimerer spild. De nye skæreborde er optimalt integreret i CEBIS. Begge modeller fås til LEXION mejetærskerne, og CONVIO FLEX 770 kan også bruges til TUCANO.

CONVIO FLEX for størst mulig fleksibilitet
Mens CONVIO har fast knivbjælke og skærebord, er disse komponenter og sidebåndene fleksible i CONVIO FLEX. Skærebordet følger jordens konturer og sikrer dermed den lavest mulige afskæring i hele arbejdsbredden. Det gør det muligt at høste afgrøder, der ligger tæt på jorden, som f.eks. soja, med et minimum af spild. Til kornhøst i stående afgrøder kan CONVIO FLEX bruges som et konventionelt skærebord med fast knivbjælke og skærebord. Ved liggende afgrøder tilpasser den sig jordens konturer med et tryk på en knap og afgrøderne kan således høstes med et minimum af spild selv med en stor arbejdsbredde.

Både CONVIO FLEX og CONVIO er meget velegnede til høst af raps. Det ekstra rapsudstyr omfatter indføringssnegle på venstre og højre side med en diameter på 425 mm øverst på skærebordets bagvæg, og rapsknive som nemt kan monteres og afmonteres uden brug af værktøj. For at minimere spild er midtebåndet tætnet ved hjælp af gummilæber. Forhøjelsen af skærebordets bagvæg minimerer kornspild.

Intelligent førerassistentsystem fuldt integreret
CONVIO FLEX og CONVIO sikrer den bedst mulige førerkomfort takket være en lang række automatiske funktioner, som er fuldt integreret i CEBIS terminalen. AUTOMATIC BELT SPEED tilpasser automatisk båndhastighederne til mejetærskerens kørehastighed. Advarselssystemet giver besked, hvis der opstår slip på båndene eller de stopper, så føreren tidligt kan gribe ind – også om natten eller ved meget støv – så der ikke opstår kritiske situationer.

Reverseringsfunktionen har to indstillingsmuligheder. Et tryk på en knap på multifunktionshåndtaget reverserer midter- og sidebåndene under kørslen. På den måde kan mindre problemer nemt løses. Vippekontakten i armlænet reverserer vinden, midterbåndet og indføringskanalen.

AUTO CONTOUR: fire indstillingsmuligheder til den bedste afskæring
Med AUTO CONTOUR funktionen på CONVIO FLEX kan skærebordet indstilles til fire forskellige driftsmodes:

  • I korn-mode er skærebordet og knivbjælken fast.
  • Når der stødes på isolerede områder med liggende afgrøder, kan føreren skifte fra fast til fleksibel mode med et tryk på en knap under kørslen.

  • I flex-mode følger knivbjælken jordens konturer med glideskoene. Med et bevægeområde på i alt 225 mm (90 mm opad og 135 mm nedad) kan CONVIO FLEX tilpasse sig til stort set alle jordbundsforhold.
  • I AUTO CONTOUR FLEX mode bruger skærebordet data fra sensorer til hele tiden at bestemme den bedste position til optimal opsamling af korn og den laveste afskæringshøjde alt efter jordens konturer. Dette sikrer ekstremt begrænset spild ved frontudstyret i lavtvoksende afgrøder.

Innovativ vinde med automatisk regulering af vindetrækkraften
Den nyudviklede vinde med den innovative, indstillelige kurvebane sikrer optimal opsamling af afgrøder under alle forhold. Flip-Over-koncept forhindrer effektivt, at afgrøderne danner svøb i vinden. Under vanskelige forhold, som f.eks. ved liggende afgrøder, løfter vinden afgrøden op, inden den afskæres. Især ved liggende korn mindsker dette markant spildet ved frontudstyret.

Vindetrækket er hydraulisk. Den automatiske regulering vindetrækkraften forhindrer desuden, at fjedertænderne går ned i jorden. Med dette assistentsystem får føreren altid den bedste hjælp til at justere vinden, og der sikres en ensartet opsamling af afgrøden.